Trallvirke

Ytan innan behandling.
Här kan man med fördel behandla med Grön-Fri innan Redo-behandlingen. Låt Grön-Fri verka minst ett dygn innan tvättning. Applicering av Redo Trävård steg 1 och bearbeta ytan med stålborste. Spola av. Applicering av Redo Trävård, Blekning och Neutralisering, steg 2. Låt verka i 20 minuter och spola sedan av. Färdigt resultat. Kan även efterbehandla med olja eller dyl.

Rötskador, exempel

Äkta hussvamp i ett golvbjälklag.
Rötskada i en takkonstruktion. Äkta hussvamp i en väggkonstruktion. Rötskada i tak på grund av läckage. Hussvamp i källare.

Underhållstvätt/målningstvätt

Använd Redo Fasadborste när du tvättar med Underhållstvätt eller Målningstvätt. Tvätta alltid nerifrån och upp.
Träfasad med angrepp av alger och mögel. Ytan till vänster är ej behandlad. Övriga ytor är ett år efter behandling med Prick-Fri. Ytan längst till höger är även tvättad med Underhållstvätt. Samma resultat erhålls när man använder Målningstvätt.

Mögel ute, exempel

Mögel inne, exempel

Mögel i silikonfog.
Mögel på gipsskiva bakom en list.