Grön Fri Entreprenör

Vill du göra en behandling med Grön-Fri men inte kan eller vill göra det själv. Eller representerar du en fastighetsägare, kommun eller kanske en bostadsrättsförening som är i behov av en Grön-Fri behandling. Då kan någon av våra Auktoriserade Grön-Fri Entreprenörer hjälpa dig.

Runt om i Sverige finns det utbildade Grön-Fri Entreprenörer som är experter både på påväxt och hur man på bästa sätt blir av med problemen. Med rätt kunskap väljer vi den bästa metoden, så effektivt som möjligt men ändå med minsta möjliga miljöpåverkan. Med rätt utrustning och hjälpmedel blir behandlingen snabb och effektiv utan onödigt spill och arbetet sker på ett säkert sätt. Men det är inte bara påväxt på tak som behandlas och produkten Grön-Fri som används, en Auktoriserad Grön-Fri Entreprenör kan hjälpa dig med alla typer av ytor utomhus. Det kan vara fasader med mögel som även behöver tvättas, markytor med alger och lav, tak med påväxt och mossa som behöver sopas ned.

Hitta din närmaste Grön-Fri Entreprenör och kontakta dem för offert och rådgivning.