Grön-Fri Industri

GF-industri
Nu finns det en ny revolutionerande sprutteknik för att kvalitetssäkra råsponten med det välkända bekämpningsmedlet Grön-Fri Industri.

gf_industri_raspant_mogel
Råspontens baksida. Mögel på undersidan av ett takutsprång. Påväxten kan komma relativt snabbt vid rätta förhållanden. 

Varm expanderad luft
Den geniala spruttekniken bygger på expanderad varmluft som minskar i volym vid appliceringsögonblicket. Det gör att vätskan lättare fastnar på ytan och tränger in i virket med minimal över-flödig sprutdimma. Dimman är ytterst finfördelad, vilket gör att andelen vatten i Grön-Fri Industri kan hållas nere. Detta innebär i sin tur att fuktkvoten i virket bara höjs marginellt. Vattnet avdunstar snabbt. Tekniken kommer från Sotholms Bruk AB som har marknadsfört sprut-utrustningen Volumair i många år. 

Det torkade virket behandlas med Grön-Fri Industri på den sågade/ rillade ytan. Brädorna kontrolleras av sågverkspersonalen innan de packas i buntar för leverans till hustillverkare, byggarbetsplatser, bygghandel eller till ytterligare förädling, som exempelvis råspontsluckor. 

Kvaliteten är säkrad med Grön-Fri Industri
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har testat Grön-Fri Industri med mycket gott resultat. Testet visar att befintlig påväxt dör omedelbart och ny förhindras. Grön-Fri Industri slår ut alla närings-ämnen på brädans yta och stoppar allt mögel. Det innebär att du kan vara helt trygg i det virke du använder. Råsponten är kvalitetssäkrad. 

Kvalitetssäkrad råspont med Grön-Fri Industri

  • 100 % fri från påväxt. Bevisad funktion och kvalitet genom tester av SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
  • Appliceringsmetoden med expanderad varmluft ger full täckning av brädans yta.
  • Färgämnen i Grön-Fri Industri gör att sågverkspersonalen enkelt kan kontrollera virket och lätt se skillnad på behandlat och obehandlat virke.


Försiktighetsåtgärder för användning
Använd Grön-Fri Industri på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.