Jape Ventgolv

Jape Ventgolv

Mer information om Jape Ventgolv finns på www.ventgolv.se.
Kontakta oss gärna för rådgivning eller förfrågan. E-post: info@ventgolv.se eller telefon: 0451-744 220.

Effektivt skydd mot fukt, lukt, radon, emissioner mm i t ex. betonggolv. Det mest effektiva sättet att bli av med fukt mm är att ventilera ut den.

Jape VentgolvI ett Jape Ventgolv sugs luften från en hel väggsida ner i spalten mellan betongytan och distansmattan, till en parallell vägg på andra sidan av rummet. På vägen genom golvet tar luften med sig t.ex. fukt, emissioner, lukt, radon mm, som kan finnas i och på betongens yta. I och med att man suger luften från ”vägg till vägg” får man en så kallad linjär strömning av luften vilket medför att hela golvet blir ventilerat samt att det råder undertryck i hela golvet.

Tätningar
Jape TätbandSäkerheten mot luftläckage i ett Jape Ventgolv är mycket hög. Alla tätningar mot betongen sitter på distansmattans ovansida. Tätningen ligger till hälften på distansmattan och till hälften på betongen. Denna tätningsmetod medför att man har full kontroll över lufttätheten och eventuella luftläckor kan enkelt tätas. En annan fördel med denna tätningsmetod är att ingen kall utomhusluft kan läcka in i det ventilerade golvet från otäta ytterväggssyllar.

Kanaler
Jape Ventgolv har tryckutjämnande kanaler både påtilluftsidan och på frånluftsidan. Man får
jämnt tryck över hela golvets bredd. Jape Ventgolv är ett mycket flexibelt mekaniskt ventilerat golv som ger stora möjligheter. Systemet kan anpassas efter alla önskemål, t ex golv med hög eller låg bygghöjd, våtutrymmen, väggar mm.

Låg bygghöjd
Låg bygghöjdAnvänds i mindre utrymmen med krav på låg bygghöjd, i tex byggnader med matta direkt på platta på mark. Golvkanal låg monteras både på till- och frånluftssidan. Luften leds ner i golvet via ett tilluftsdon med utbytbart filter. 
Golvkanal låg är lika hög som distansmattan, dvs ingen bygghöjd. Övergolvet såsom spånskiva, parkettgolv eller flytspackel, läggs direkt på distansmattan. 

Hög bygghöjd
Hög bygghöjdAnvänds i golv med högre bygghöjder tex i byggnader med betongplatta och uppreglat golv. minsta bygghöjd: 40 mm exkl övergolv. Golvkanalen monteras både på till- och frånluftssidan. Luften leds ner i golvet via ett tilluftsdon med utbytbart filter. Distansmattan läggs under innerväggar. Cellplast används för att komma upp till rätt bygghöjd.

 

TilluftsdonTilluftsdon
Luften går ner i golvet via tilluftsdon. Tilluftsdonet är försett med tvättbart filter.

 

 

Funktion
Funktionskontrollen utförs alltid innan övergolvet läggs. Då kan man täta eventuella otätheter i golvet innan det är för sent. Alla golv som är utförda enligt våra anvisningar erhåller 10 års
funktionsgaranti. Filter ska bytas vart annat år, samtidigt som funktionstest utförs.

För projektering behöver vi:
Planritning (Skalenlig ritning, faxad ritning skall vara måttsatt) Ange de områden (rum) som ska ventileras.

  • Önskemål om placering av fläkt (markera på ritning).
  • Bygghöjd (ök övergolv) och takhöjd.
  • Beställare, byggherre, kontaktpersoner, gatuadress.

 Jape Ventgolv är P-märkt enligt SP:s certifieringsregler SPCR 012

 

Mer information om Jape Ventgolv hittar ni på www.ventgolv.se