Trallvirke

Ytan innan behandling. Här kan man med fördel behandla med Grön-Fri innan Redo-behandlingen. Låt Grön-Fri verka minst ett dygn innan tvättning. Applicering av Redo Trävård steg 1 och bearbeta ytan med stålborste. Spola av. Applicering av Redo Trävård, Blekning och Neutralisering, steg 2. Låt verka i 20 minuter och spola sedan av. Färdigt resultat. Kan även efterbehandla med olja eller dyl.

Rötskador, exempel

Äkta hussvamp i ett golvbjälklag. Rötskada i en takkonstruktion. Äkta hussvamp i en väggkonstruktion. Rötskada i tak på grund av läckage. Hussvamp i källare.

Underhållstvätt/målningstvätt

Använd Redo Fasadborste när du tvättar med Underhållstvätt eller Målningstvätt. Tvätta alltid nerifrån och upp. Träfasad med angrepp av alger och mögel. Ytan till vänster är ej behandlad. Övriga ytor är ett år efter behandling med Prick-Fri. Ytan längst till höger är även tvättad med Underhållstvätt. Samma resultat erhålls när man använder Målningstvätt.

Mögel ute, exempel

Mögel inne, exempel

Mögel i silikonfog. Mögel på gipsskiva bakom en list.

Tegelpannor

Tegeltak med lav och alger. Ett år efter behandling med Grön-Fri. Tegeltak med lav och alger. Ett år efter behandling med Grön-Fri. Tegeltak som är behandlat med Grön-Fri så långt man nådde. Några år efter behandling. Tak med tegelpannor. Ett år efter behandling med Grön-Fri. Algerna är helt borta, rester av lav är fortfarande kvar. Tegelpannor med alger. 2 år efter behandling med Grön-Fri. Tegelpannor med alger. 5 år efter behandling med Grön-Fri.

Betongpannor

Gula betongpannor med angrepp av alger och lav. Två år efter behandling med Grön-Fri. Betongpannor med angrepp av lav och alger. Två år efter behandling med Grön-Fri. Betongpannor med angrepp av lav och alger. Två år efter behandling med Grön-Fri. Mossa och lav på betongpannor. Mossan sopades bort innan ytan behandlades med Grön-Fri. Ca 2 år efter behandling.

Träfasader

Träplank med angrepp av alger. Ett dygn efter behandling med Grön-Fri. Träfasad med angrepp av alger. 6 månader efter behandling med Grön-Fri Träplank med angrepp av alger. Ett år efter behandling med Grön-Fri. Träfasad med angrepp av alger och mögel. Ca ett år efter behandling med Prick-Fri. Omålad fasad med angrepp av alger. Ett år efter behandling med Grön-Fri, ingen efterbehandling. Träfasad med angrepp av alger och mögel. Ytan till vänster är ej behandlad. Övriga ytor är ett år efter behandling med Prick-Fri. Ytan längst till höger är även tvättad med Underhållstvätt.

Markytor

Markyta med natursten. Påväxt av alger och lav. 2 år efter behandling med Grön-Fri. Asfalt med lav behandlat med Grön-Fri. Partiet i mitten är inte behandlad.

Puts, tegel, betong

Vägg av lättbetong med angrepp av gröna alger. 10 månader efter behandling av Grön-Fri. Inget efterarbete. Mineralisk fasadskiva med angrepp av gröna alger. 18 månader efter behandling av Grön-Fri. Inget efterarbete. Tegelvägg med angrepp av gröna alger. 12 månader efter behandling av Grön-Fri. Inget efterarbete. Putsad fasad med angrepp av röda alger. 4 månader efter behandling av Grön-Fri. Inget efterarbete. Putsad mur med angrepp av lav behandlad med Grön-Fri. Inget efterarbete. Vänster: Innan behandling. Höger: 4 år efter behandling. Lättbetong med angrepp av gröna alger. 1 år efter behandling av Grön-Fri. Inget efterarbete. Stödmur med påväxt, 3 år efter behandling med Grön-Fri Rödalg på putsfasad, ca ett år efter behandling med Grön-Fri.

Övriga ytor

Hängränna med alger, ett år efter behandling med Grön-Fri Plåtfasad med alger behandlat med Grön-Fri. 2 år efter behandling, tvätt med Underhållstvätt krävs för att ytan ska bli helt ren.

Algae

Övriga takmaterial

Skärmtak av glasfiber med påväxt. Ca ett år efter behandling med Grön-Fri, ingen efterbehandling. Takpapp med lav. Bilden till höger är tagen 3 år efter behandling med Grön-Fri. Plåttak med alger, 1 år efter behandling med Grön-Fri Lekstuga med takpapp. 2 år efter behandling med Grön-Fri.

Grön-Fri, långtidstest

2001, ett år efter behandling med Grön-Fri 2002, två år efter behandling med Grön-Fri 2003, tre år efter behandling med Grön-Fri 2004, fyra år efter behandling med Grön-Fri 2005, fem år efter behandling med Grön-Fri 2006, sex år efter behandling med Grön-Fri 2007, sju år efter behandling med Grön-Fri 2008, åtta år efter behandling med Grön-Fri 2009, nio år efter behandling med Grön-Fri 2010, tio år efter behandling med Grön-Fri 2011, elva år efter behandling med Grön-Fri 2012, tolv år efter behandling med Grön-Fri 2013, tretton år efter behandling med Grön-Fri