Mögel ute, exempel

Träfasader

Träplank med angrepp av alger. Ett dygn efter behandling med Grön-Fri. Träfasad med angrepp av alger. 6 månader efter behandling med Grön-Fri Träplank med angrepp av alger. Ett år efter behandling med Grön-Fri. Träfasad med angrepp av alger och mögel. Ca ett år efter behandling med Prick-Fri. Omålad fasad med angrepp av alger. Ett år efter behandling med Grön-Fri, ingen efterbehandling. Träfasad med angrepp av alger och mögel. Ytan till vänster är ej behandlad. Övriga ytor är ett år efter behandling med Prick-Fri. Ytan längst till höger är även tvättad med Underhållstvätt.