Tegelpannor

Tegeltak med lav och alger. Ett år efter behandling med Grön-Fri. Tegeltak med lav och alger. Ett år efter behandling med Grön-Fri. Tegeltak som är behandlat med Grön-Fri så långt man nådde. Några år efter behandling. Tak med tegelpannor. Ett år efter behandling med Grön-Fri. Algerna är helt borta, rester av lav är fortfarande kvar. Tegelpannor med alger. 2 år efter behandling med Grön-Fri. Tegelpannor med alger. 5 år efter behandling med Grön-Fri.

Betongpannor

Gula betongpannor med angrepp av alger och lav. Två år efter behandling med Grön-Fri. Betongpannor med angrepp av lav och alger. Två år efter behandling med Grön-Fri. Betongpannor med angrepp av lav och alger. Två år efter behandling med Grön-Fri. Mossa och lav på betongpannor. Mossan sopades bort innan ytan behandlades med Grön-Fri. Ca 2 år efter behandling.

Markytor

Markyta med natursten. Påväxt av alger och lav. 2 år efter behandling med Grön-Fri. Asfalt med lav behandlat med Grön-Fri. Partiet i mitten är inte behandlad.

Puts, tegel, betong

Vägg av lättbetong med angrepp av gröna alger. 10 månader efter behandling av Grön-Fri. Inget efterarbete. Mineralisk fasadskiva med angrepp av gröna alger. 18 månader efter behandling av Grön-Fri. Inget efterarbete. Tegelvägg med angrepp av gröna alger. 12 månader efter behandling av Grön-Fri. Inget efterarbete. Putsad fasad med angrepp av röda alger. 4 månader efter behandling av Grön-Fri. Inget efterarbete. Putsad mur med angrepp av lav behandlad med Grön-Fri. Inget efterarbete. Vänster: Innan behandling. Höger: 4 år efter behandling. Lättbetong med angrepp av gröna alger. 1 år efter behandling av Grön-Fri. Inget efterarbete. Stödmur med påväxt, 3 år efter behandling med Grön-Fri Rödalg på putsfasad, ca ett år efter behandling med Grön-Fri.

Övriga ytor

Hängränna med alger, ett år efter behandling med Grön-Fri Plåtfasad med alger behandlat med Grön-Fri. 2 år efter behandling, tvätt med Underhållstvätt krävs för att ytan ska bli helt ren.

Övriga takmaterial

Skärmtak av glasfiber med påväxt. Ca ett år efter behandling med Grön-Fri, ingen efterbehandling. Takpapp med lav. Bilden till höger är tagen 3 år efter behandling med Grön-Fri. Plåttak med alger, 1 år efter behandling med Grön-Fri Lekstuga med takpapp. 2 år efter behandling med Grön-Fri.

Grön-Fri, långtidstest

2001, ett år efter behandling med Grön-Fri 2002, två år efter behandling med Grön-Fri 2003, tre år efter behandling med Grön-Fri 2004, fyra år efter behandling med Grön-Fri 2005, fem år efter behandling med Grön-Fri 2006, sex år efter behandling med Grön-Fri 2007, sju år efter behandling med Grön-Fri 2008, åtta år efter behandling med Grön-Fri 2009, nio år efter behandling med Grön-Fri 2010, tio år efter behandling med Grön-Fri 2011, elva år efter behandling med Grön-Fri 2012, tolv år efter behandling med Grön-Fri 2013, tretton år efter behandling med Grön-Fri